Τιμές προσαρμοσμένες στον προϋπολογισμό σας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Οι τιμές των υπηρεσιών της Lexicon προσαρμόζονται στις απαιτήσεις σας και στον προϋπολογισμό σας

Προσφέρουμε στους πελάτες μας ειδικές τιμές πρώτης ή τακτικής συνεργασίας, ειδικά πακέτα προσφορών και κλιμακωτές εκπτώσεις. Αξιολογούμε τα δεδομένα και προσαρμόζουμε τα επίπεδα ποιοτικού ελέγχου στις πραγματικές σας ανάγκες, ώστε τα μεταφραστικά παραδοτέα να πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές της δηλωθείσας χρήσης, διατηρώντας το κόστος εξόχως ανταγωνιστικό.