Από την ομάδα τεκμηρίωσης της Lexicon

ΓΛΩΣΣΑΡΙΑ-ΛΕΞΙΚΑ

Γλωσσάρια - λεξικά

Στη σελίδα αυτή η ομάδα τεκμηρίωσης της Lexicon συλλέγει και δημοσιεύει χρήσιμες διευθύνσεις για όλους όσοι επιθυμούν πρόσβαση σε επιγραμμικά γλωσσάρια και λεξικά. Έμφαση δίνεται σε γλωσσάρια και λεξικά των οποίων το ένα τουλάχιστον γλωσσικό σκέλος αφορά στην ελληνική γλώσσα.

Η ταξινόμηση των συνδέσμων έγινε σύμφωνα με την ελληνική μετάφραση της 13ης Συνοπτικής έκδοσης της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey (Dewey Decimal Classification). 

Μη διστάσετε να προτείνετε και εσείς τις δικές σας διευθύνσεις ή να μας ενημερώσετε για ανενεργούς συνδέσμους κάνοντας κλικ εδώ.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "Ανοικτό Λεξικό Ορολογίας" για να εντοπίσετε μεταφράσεις ξενόγλωσσης ορολογίας. Το Ανοικτό Λεξικό φιλοξενεί όρους από επισκέπτες/ χρήστες των υπηρεσιών του. Μπορείτε και εσείς να καταχωρίσετε τη μετάφραση ενός ξενόγλωσσου όρου παραπέμποντας με link στο site από όπου προέρχεται. Μπορείτε επίσης να ψηφίσετε, εάν συμφωνείτε ή όχι με τις μεταφράσεις και να προτείνετε τη διαγραφή τους.

Για επιστροφή στην κεντρική σελίδα της Lexicon και για να ενημερωθείτε γενικότερα για τις μεταφραστικές υπηρεσίες μας χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο "Μεταφράσεις στη Lexicon".

 

 

1. Φυσικές επιστήμες και μαθηματικά
2. Τεχνολογία (εφαρμοσμένες επιστήμες)
3. Κοινωνικές επιστήμες
4. Θρησκεία
5. Τέχνες, καλές και διακοσμητικές τέχνες
6. Φιλοσοφία και ψυχολογία
7. Γλώσσα
8. Γενικά θέματα 

*. Μεταφράσεις στη Lexicon
*. Επικοινωνήστε μαζί μας για την προσθήκη νέας διεύθυνσης

 

*. Επικοινωνήστε μαζί μας για την προσθήκη νέας διεύθυνσης 


Μπορείτε να προτείνετε κάποια διεύθυνση ιστοσελίδας με αντικείμενο τις μεταφράσεις ή να μας ενημερώσετε για ανενεργούς συνδέσμους. Κάποιος από τους συντάκτες μας θα δημιουργήσει ή θα διαγράψει τον κατάλληλο σύνδεσμο. >>>