Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

LexiconΔιάκριση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης-Διερμηνείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η μεταφραστική εταιρία Lexicon, ως συνεργάτης και αρωγός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης-Διερμηνείας του Α.Π.Θ, με χαρά ανακοινώνει τη διάκριση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και την απόκτηση του σήματος ποιότητας «EMT label" της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακάτω θα βρείτε δελτίο τύπου όπως δημοσιεύθηκε από το ΔΠΜΣ Διερμηνείας - Μετάφρασης:

Η κατεύθυνση Μετάφρασης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας-Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έλαβε στις 2 Ιουνίου το σήμα ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EMT Label) και αποτελεί στο εξής μέλος του δικτύου πιστοποιημένων πανεπιστημίων που προσφέρουν μεταπτυχιακούς τίτλους στην επαγγελματικής μετάφραση.
Στόχος του δικτύου EMT είναι η προώθηση της ποιότητας στην εκπαίδευση των μεταφραστών καθώς και στη σύνδεση της εκπαίδευσης μεταφραστών με τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας.
Από τα 114 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που υπέβαλαν υποψηφιότητα επιλέχθηκαν τα 64, κατόπιν αξιολόγησης από επιστημονική επιτροπή, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το ΑΠΘ είναι το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που επιλέγει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Το ΔΠΜΣ Διερμηνείας - Μετάφρασης λειτουργεί από το 2004 και σε αυτό συμμετέχουν τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθώς και το Τμήμα Φιλολογίας. Το Πρόγραμμα λειτουργεί ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα διδασκαλίας και έρευνας και  προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε πέντε γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά) σε εξειδικευμένους τομείς της μετάφρασης ενώ  προετοιμάζει τους μελλοντικούς μεταφραστές για την αγορά εργασίας  μέσα από σεμινάρια και εργαστήρια για τη χρήση νέων τεχνολογιών, τη διαχείριση έργων ορολογίας, την πρακτική άσκηση σε φορείς και μεταφραστικές εταιρείες κ.ά.