Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

LexiconΗ μεταφραστική εταιρία Lexicon αποκτά το SDL Trados Studio 2014

Η μεταφραστική εταιρία Lexicon αποκτά το SDL Trados Studio 2014

Η μεταφραστική εταιρία Lexicon, από 1 Ιανουαρίου 2014 προχώρησε στην αναβάθμιση του λογισμικού SDL Trados Studio στην τελευταία έκδοση (2014). Το SDL Trados Studio είναι μία πολυδύναμη πλατφόρμα μεταφραστικών προγραμμάτων.

Με την αναβάθμιση αυτή η Lexicon προσφέρει ακόμη υψηλότερη ποιότητα μετάφρασης, ταχύτερη εργασία και μεγαλύτερη αποδοτικότητα καθώς και καλύτερο προγραμματισμό και παρακολούθηση στη διαχείριση των μεταφραστικών της έργων.

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία η Lexicon συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους της, με προσλήψεις προσωπικού και αναβάθμιση λογισμικού καθώς και αναβάθμιση του λειτουργικού της συστήματος του δικτύου υπολογιστών της σε Windows 8.