Στο πλευρό σωματείων με κοινωφελή δράση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

LexiconΧορηγία και υποστήριξη της μεταφραστικής εταιρίας Lexicon στην 6η συνάντηση οικογενειακής πεζοπορίας Ελαιώνες 5Κ

H μεταφραστική εταιρία Lexicon υποστήριξε την 6η Συνάντηση Οικογενειακής Πεζοπορίας στους Ελαιώνες Πυλαίας Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2012. Η διοργάνωση αυτή, που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών της Θεσσαλονίκης για το περιβάλλον, συγκέντρωσε 1.500 άτομα στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, κυρίως οικογένειες. Για την 6η συνάντηση η Lexicon προσέφερε οργανωτική υποστήριξη, ανέλαβε τα έξοδα σχεδιασμού και εκτύπωσης του ιδιαίτερα δημοφιλούς στα παιδιά 'παιχνίδι θησαυρού για λουλούδια" (βλ. συνημμένο) και φιλοξένησε την εκδήλωση στο website www.5000.gr με έξοδά της.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, φωτογραφίες και νέα για τη φετινή αλλά και τις προηγούμενες διοργανώσεις που υποστήριξε η μεταφραστική εταιρία Lexicon βρίσκονται στη διεύθυνση www.5000.gr

Πληροφορίες για την κοινωνική δράση της Lexicon δημοσιεύονται στη διεύθυνση http://www.lexicon.com.gr/el/social_responsibility.php.