Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Lexicon AEΑνακύκλωση παλαιών υπολογιστών στη Lexicon AE

Ανακύκλωση υπολογιστών της Lexicon ΑΕ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Π.Ε.Π. του Κ.Π.Σ. 200-2006 της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg ΙΙΙ, η Lexicon ΑΕ αναβάθμισε, στις αρχές του 2008, μέρος του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της. Οι υπολογιστές που αντικαταστάθηκαν προωθήθηκαν στο πρόγραμμα  ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών του Δήμου Θέρμης.

Με αυτήν την πράξη η Lexicon ΑΕ συνέβαλε στην σωστή αξιοποίηση των αντικατασταθέντων ηλεκτρονικών υπολογιστών της καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να προκύψουν από τη μη σωστή διαχείριση παλαιών ηλεκτρονικών συσκευών.