Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

BONUS

Ευρωπαϊκή διάκριση σε εταιρεία μετάφρασης και διερμηνείας της πόλης μας.

Αναγνώριση των ποιοτικών προδιαγραφών και διαδικασιών που ακολουθούνται στην εταιρία μετάφρασης και διερμηνείας LEXICON της Θεσσαλονίκης αποτελεί n επιλογή της, μετά από διεθνή διαγωνισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως φορέα με δικαίωμα παροχής μεταφράσεων προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η διάκριση αυτή τιμά ιδιαίτερα το ανθρώπινο δυναμικό και τους μεταφραστές διερμηνείς, γλωσσολόγους και ειδικούς επιστήμονες της Βόρειας Ελλάδας που, συνεργάζονται με την πρωτοποριακή αυτή εταιρία γλωσσικών παροχών της Θεσσαλονίκης και επισφραγίζει την επιτυχημένη και κερδοφόρα πορεία της.

Ας σημειωθεί ότι πρώτη στο χώρο της n LEXICON έκανε συστηματική χρήση νέων τεχνολογιών του INTERNET, κυκλοφόρησε ειδικό πληροφοριακό δελτίο για τους πελάτες και συνεργάτες της, επέτρεψε την πρόσβαση στην μεγάλη και εξειδικευμένη βιβλιοθήκη ορολογίας της, ανέπτυξε ειδικό λογισμικό μεταφραστικού κέντρου για πολύγλωσσα συνέδρια, διέθεσε 70 διερμηνείς και μεταφραστές της στη μεγαλύτερη πολύγλωσση συνάντηση διερμηνέων. Στον ελληνικό χώρο, οργάνωσε "ειδικές nμεpiδες επιμόρφωσης για τους συνεργάτες της, δημιούργησε ηλεκτρονικά γλωσσάρια και υποστήριξε με τοπικούς συντελεστές μερικές από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις στη Βόρεια Ελλάδα (επίσκεψη προέδρου ΗΠΑ George Bush, επίσκεψη προέδρου Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Santer, Βαλκανικά Επιχειρηματικά Συνέδρια με τον πρωθυπουργό κ. Σnμίτη).

Εξάλλου, σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε πρόσφατα από τη διεύθυνση της LEXICON, τιμήθηκαν οι παλαιότεροι συνεργάτες της και συζητήθηκαν θέματα ορολογίας, λεξικογραφίας, μετάφρασης και νέων τεχνολογιών.

Δεκάδες πολυεθνικές εταιρίες οργανωτές συνεδρίων, εξαγωγικοί φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν εκτιμήσει το ποιοτικό μεταφραστικό έργο της LEXICON και συμβάλλει στη δημιουργία μίας ξεχωριστής φήμης για την ελληνική μετάφραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της προσοχής στη λεπτομέρεια, της σωστής συνεργασίας και της επαγγελματικής νοοτροπίας, σε κάθε στάδιο της συνεργασίας, από τη μετάφραση ως την τελική, επίσημη πολύγλωσση έκδοση.