Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Lexicon: Ολοκληρώθηκε η σειρά επισκέψεων τμημάτων έγκυρων μεταφραστικών σχολών και τμημάτων μετάφρασης ινστιτούτων της Θεσσαλονίκης στη μεταφραστική εταιρεία LEXICON

LEXICON: Ολοκληρώθηκε η σειρά επισκέψεων τμημάτων έγκυρων μεταφραστικών σχολών και τμημάτων μετάφρασης ινστιτούτων της Θεσσαλονίκης στη μεταφραστική εταιρεία Lexicon, αναγνωρισμένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εταιρίας μετάφρασης και διερμηνείας της Θεσσαλονίκης. Οι σπουδαστές του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους της Lexicon για τις πρακτικές πτυχές του επαγγέλματος, τις απαιτήσεις, τα νέα λογισμικά εργαλεία, τις διαδικασίες και προοπτικές μόνιμης και ελεύθερης απασχόλησης στον κλάδο αυτό. Παρουσιάστηκε το έργο της εταιρίας στο χώρο της κοινοτικής και επιχειρηματικής μετάφρασης (κοινοτικά όργανα και πολυεθνικές εταιρίες), μοιράστηκε σχετικό πληροφοριακό υλικό και έγινε αναφορά στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών της εταιρίας. Από το Τμήμα Διερμηνείας έγινε αναφορά στα προσόντα και την εκπαίδευση των διερμηνέων που καλύπτουν τα συνέδρια της εταιρίας (επιχειρηματικά, ιατρικά και τεχνικά) και υπήρξε ειδική μνεία για τις οργανωτικές πτυχές των εκδηλώσεων αυτών. Τέλος, ανακοινώθηκε ότι επιλεγμένοι αριστούχοι μεταφραστικών ινστιτούτων της Θεσσαλονίκης θα απασχοληθούν και φέτος στις εγκαταστάσεις της Lexicon κατά την καλοκαιρινή περίοδο για πρακτική μαθητεία. Ενδιαφερόμενα τμήματα μεταφραστικών σχολών, ΙΕΚ και ΑΕΙ μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. (031) 241367, 241392.