Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

LEXICON ΑΕ Μετονομάστηκε σε ανώνυμη εταιρεία.

ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρεία μετονομάστηκε η Lexicon. Μεταξύ των πελατών της επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στον τομέα της μετάφρασης και της διερμηνείας, συγκαταλέγονται το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης του Λουξεμβούργου. Επίσης στο πελατολόγιο της Lexicon περιλαμβάνεται και η πλειονότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων της Ελλάδας, οι μεγάλες βιομηχανίες της χώρας, καθώς και κρατικοί φορείς. Στον τομέα της διερμηνείας η εταιρεία έχει αναλάβει τις περισσότερες πολύγλωσσες εκδηλώσεις της Βόρειας Ελλάδας και έχει δώσει δυναμικό "παρών" σε συνέδρια διεθνούς προβολής, έχοντας καλύψει τις ομιλίες του πρωθυπουργού, του προέδρου της Δημοκρατίας, του αρχιεπισκόπου Ελλάδος, όπως και τις επισκέψεις του προέδρου των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ξένων ηγετών. Η Lexicon παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, θέτοντας στην υπηρεσία των πελατών τις πολυμελείς ομάδες μεταφραστών και διερμηνέων, λειτουργώντας βάσει των αναγνωρισμένων προτύπων DIN 2345.