Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σε νέες εγκαταστάσεις η LEXICON

Ολοκληρώθηκε την 1/1/2002 το πρώτο μέρος του επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης της Lexicon Εφαρμογές Μετάφρασης A.E., με τη μεταφορά της εταιρείας στις νέες εγκαταστάσεις της 500 τ.μ. στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Η υποδομή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων προβλέπει 30 θέσεις εργασίας, επεκτάσιμες σε 60, νέα δίκτυα ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας, ηλεκτρονικές συνδέσεις μεγάλης ταχύτητας, βιβλιοθήκη, τμήμα ορολογίας, αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα εξωτερικών συνεργατών με ειδικές θέσεις εργασίας και προσωπικούς υπολογιστές συνδεδεμένους με το εσωτερικό δίκτυο ορολογίας της εταιρείας, τμήμα υποδοχής πελατών, χώρο εστίασης για το προσωπικό, λογιστήριο, διεύθυνση. Το κτιριακό συγκρότημα διαθέτει άνετο χώρο και εύκολη πρόσβαση από την ε. ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών

Πρωτιές σε διαγωνισμούς: Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της LEXICON υπήρξε καθοριστικός για την ταχύτατη ανάπτυξή της κατά την υπερδεκαετή πορεία της. Η εταιρεία καταλαμβάνει τις πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς για τημετάφραση κειμένων από όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και για λογαριασμό των μεταφραστικών υπηρεσιών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξίσου καθοριστικός παράγοντας στην επιτυχία της εταιρείας υπήρξε και συνεχίζει να είναι η καλή συνεργασία της με τους εκατοντάδες συνεργάτες και ακόμη περισσότερους πελάτες. Η LEXICON αναγνωρίζει τη συμβολή ενός εκάστου στην επιτυχημένη πορεία της εταιρείας και στο όραμά της για την καθιέρωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών στον κλάδο μετάφρασης στην Ελλάδα. Για το σκοπό θα συνεχίσει η εταιρεία να υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως ήταν το 3ο Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία που διεξήχθη πρόσφατα στην Αθήνα.

Αλλαγές στη δομή της: Η αλματώδης ανάπτυξη της εταιρείας (διπλασιασμός, κατ' έτος του κύκλου εργασιών, στην τελευταία 5ετία) φέρνει από το 2002 αλλαγές στη δομή της LEXICON, που πλέον επικεντρώνεται στο αμιγώς μεταφραστικό της έργο και προχωράει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μεταφραστών και αναθεωρητών ώστε να ανταποκριθεί στην αύξηση των εργασιών της. Οι δραστηριότητες διερμηνείας δεν εντάσσονται πλέον στους στόχους της LEXICON, κάθε όμως σχετική με τη διερμηνεία γραπτή δραστηριότητα (π.χ. μετάφραση πρακτικών, μετάφραση εισηγήσεων συνεδρίων, κλπ.) εξακολουθεί να καλύπτεται από την εταιρεία, η οποία σημειωτέον ολοκληρώνει τις διαδικασίες πιστοποίησής της κατά ISO 9001:2000.

Η LEXICON παρέχει ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της από τη νέα ιστοσελίδα της στο Διαδίκτυο, στο www.lexicon.com.gr.