Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Lexicon AEΝέα Ιστοσελίδα Μεταφραστικών Συνδέσμων.

Τέθηκε σήμερα σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα της μεταφραστικής εταιρίας Lexicon AE στη διεύθυνση http://www.lexicon.com.gr/el/translators.php 

H ιστοσελίδα, εμπλουτίζει την υπάρχουσα εταιρική ιστοθέση με νέο χρήσιμο υλικό, περιέχει 100 περίπου συνδέσμους δίγλωσσων και πολύγλωσσων οn-line λεξικών που περιέχουν όρους σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα και την αντιστοιχία των όρων αυτών στην ελληνική γλώσσα. Οι σύνδεσμοι εστιάζουν σε κλάδους όπως οι επιστήμες, οι τέχνες και τα γράμματα και ενδιαφέρουν όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα π.χ. των νομικών μεταφράσεων, οικονομικών μεταφράσεων, τεχνικών μεταφράσεων κλπ. 

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από το Τμήμα Τεκμηρίωσης της Lexicon AE (http://www.lexicon.com.gr) μετά από πρόταση των εξωτερικών μεταφραστών της Lexicon ΑΕ και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όλους όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε ενημερωμένη ορολογία και μεταφράσεις σε δεκάδες επιστημονικούς κλάδους. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν τους δικούς τους συνδέσμους στους υπεύθυνους τεκμηρίωσης της εταιρίας μέσα από την ίδια την ιστοσελίδα. Οι σύνδεσμοι αποτελούν υποσύνολο μιας από τις μεγαλύτερες εταιρικές βιβλιοθήκες επιγραμμικών αλλά και παραδοσιακής μορφής λεξικών της Lexicon AE και προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες, μεταφραστές ή λάτρεις των ξένων γλωσσών.Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 478280 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lexicon.com.gr .