Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Lexicon AEΟμιλία Διευθ. Συμβούλου Lexicon AE στην 7η Συνάντηση του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Προγράμματος Επιχειρηματικότητας.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών της 7ης Συνάντησης του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Προγράμματος Επιχειρηματικότητας ήταν φέτος ο Διευθύνων Σύμβουλος της μεταφραστικής εταιρίας Lexicon AE, κ. Αντώνης Γώδης. Η Ομιλία έγινε στην Αίθουσα διαλέξεων των Γενικών Αρχείων του Κράτους Νομού Κερκύρας στις 10 Μαΐου 2006 σε κοινό φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου (Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας) και αφορούσε στην Επιχειρηματικότητα και στη Μετάφραση. Ο κ. Α. Γώδης παρουσίασε στους φοιτητές επίκαιρα στοιχεία για την αγορά μετάφρασης στην Ελλάδα και τις προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης των πτυχιούχων μεταφραστών. Ανέλυσε τα προβλήματα που συναντούν οι νέοι επιχειρηματίες και μεταφραστές, αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για αυτούς που θα κάνουν τις ορθές επιλογές. Το πλήρες σώμα της ομιλίας βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:Entrepreneurship_gr.pdf Το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση" (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του ΥπΕΠΘ. Το ΕΠΕΑΕΚ είναι ένα από τα 24 Προγράμματα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006) για την Ελλάδα και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) κατά 75% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση στην ιστοσελίδα των δελτίων τύπου της Lexicon AE καθώς και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση: Από την ίδρυσή της, η Lexicon AE, πρωτοπόρος μεταφραστική επιχείρηση πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000 και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Μεταφραστικών Επιχειρήσεων,συνεργάζεται με Πανεπιστημιακούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση των νέων σπουδαστών και φοιτητών στον τομέα της μετάφρασης και τη στενότερη συνεργασία του ακαδημαϊκού με τον επιχειρηματικό κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2310478280 ή στην ηλεκτρονική θυρίδα info@lexicon.com.gr .