Επισήμανση

Το Ανοικτό Λεξικό Ορολογίας παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να καταχωρίσουν τη μετάφραση ενός ξενόγλωσσου όρου παραπέμποντας με link στο site από όπου προέρχεται, καθώς και να ψηφίσουν, εάν συμφωνούν ή όχι ή και να προτείνουν τη διαγραφή των μεταφράσεων. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι διαχειριστές δια της παρούσας ιστοσελίδας δεν ελέγχουν την ορθότητα των μεταφράσεων που έχουν καταχωρίσει οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευθείτε τους όρους χρήσης.

Λειτουργία λεξικού

Αφού εντοπίσετε τις προτεινόμενες μεταφράσεις που έχουν καταχωρίσει οι επισκέπτες του Λεξικού μπορείτε να τις αξιολογήσετε ή να προτείνετε τη δική σας προκειμένου να αξιολογηθεί από τους υπόλοιπους επισκέπτες.

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε κάποιο αίτημα μετάφρασης για όρο της επιλογής σας. Εφόσον μεταφραστεί ο όρος από τους επισκέπτες του Ανοικτού Λεξικού μπορείτε να αξιολογήσετε την προτεινόμενη μετάφραση.

Για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις, ή αν επιθυμείτε τη διαγραφή περιεχομένου από το Λεξικό παρακαλώ επικοινωνήστε με το

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ξενόγλωσση ή ελληνική έκφραση, ξενόγλωσσο ή ελληνικό μεμονωμένο όρο στο διαθέσιμο πλαίσιο δεξιά.


Αν επιθυμείτε να μεταγράψετε ή να μεταφράσετε κείμενό σας με μη αυτοματοποιημένο τρόπο παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Μετάφρασης→

Εύρεση

 ΟΚ!

Ενημέρωση

Το Ανοικτό Λεξικό Ορολογίας είναι μια προσπάθεια αξιολόγησης της μετάφρασης ξενόγλωσσης ορολογίας στα ελληνικά. Στις σελίδες του Ανοικτού Λεξικού θα εντοπίσετε ορολογία από όλους σχεδόν τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των τεχνών κτλ. από μεμονωμένους χρήστες, επισκέπτες του site της Lexicon.

Επικοινωνία

Για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις, ή αν επιθυμείτε τη διαγραφή περιεχομένου από το Λεξικό παρακαλώ επικοινωνήστε με το

Επιλογές