Οι πελάτες της Lexicon

ΠΕΛΑΤΕΣ

Δεν είναι τυχαίο που οι πελάτες της Lexicon, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στους κλάδους και στις χώρες όπου επέλεξαν να δραστηριοποιηθούν. Η απαίτησή τους για μεταφραστικές υπηρεσίες υψηλής και σταθερής ποιότητας, προσανατολισμένες στον πελάτη, ευέλικτες και οικονομικά ανταγωνιστικές δεν διαφέρει από τις απαιτήσεις που έχουν οι ίδιοι από τους εαυτούς τους.

Αναγνωρίζουμε τα στελέχη των πελατών μας που προκρίνουν ποιοτικές και ασφαλείς λύσεις στην επιλογή προμηθευτών τους και έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση των εταιριών τους στην κορυφή.

Τιμούμε την πολύχρονη συνεργασία μαζί τους και τους ευχαριστούμε για τις συστάσεις τους που διευρύνουν καθημερινά τον κύκλο των συνεργασιών μας.

70% των νέων πελατών της Lexicon αποτελούν συστάσεις παλαιότερων πελατών της.

85% των πελατών της Lexicon υποβάλλουν νέες παραγγελίες εντός του πρώτου έτους συνεργασίας.

93% των πελατών της Lexicon είναι νομικά πρόσωπα.

95% των πελατών της Lexicon δηλώνουν «ευχαριστημένοι» ως «απόλυτα ευχαριστημένοι» από τις υπηρεσίες της.

Σχόλια και εντυπώσεις των πελατών μας

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Όλα τα σχόλια των πελατών μας

Στέλεχος Λογιστηρίου δικηγορικής εταιρίας

Σας ευχαριστούμε για την άμεση παράδοση των εγγράφων και για την άψογη συνεργασία.

Accountant at a law firm

Thanks for the prompt delivery of the documents, and the excellent collaboration we had

Εταίρος δικηγορικής εταιρίας

Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Θα ήθελα να σας πω ότι οι μεταφράσεις των δύο κειμένων είναι εξαιρετικές.

Partner at a law firm

Thank you for the update. I’d like to say that the translations of both texts were outstanding.

Στέλεχος Μάρκετινγκ βιομηχανίας τροφίμων

Ο συνάδελφος μου μου ζήτησε να σας μεταφέρω ότι η συγκεκριμένη μετάφραση ήταν εξαιρετική! Δεν έκανε καμία αλλαγή στο κείμενο.

Food industry marketing executive

My colleague has asked me to tell you that the particular translation was outstanding! No changes needed to be made to the document.

Εταίρος μεγάλης δικηγορικής εταιρίας

Ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας και σας διαβεβαιώ ότι παραμένετε ο αξιόπιστος συνεργάτης μας στον τομέα των μεταφράσεων

Στέλεχος δικηγορικής εταιρίας

Η συνάδελφός μου με ενημέρωσε ότι η δουλειά του συγκεκριμένου μεταφραστή είναι πολύ καλή και εκτιμούμε ιδιαίτερα και τις παρατηρήσεις του οι οποίες ήταν και ολόσωστες.

Law firm executive

My colleague said the specific translator’s work was really good, and we particularly appreciate his comments on the text, which are completely correct.

Εκπρόσωπος τουριστικού οργανισμού

Είστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και αντιλαμβάνεστε την ανάγκη του

Representative of a tourism organisation

You're always there for professionals and understand what they need.

Υπεύθυνη ιδρύματος Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Συνεχίστε την καλή δουλειά που κάνετε!

Official from a Greek Language and Culture Foundation

Keep up the good work!

Εταίρος δικηγορικού γραφείου Αθηνών

Άψογη εξυπηρέτηση, εξαιρετική μετάφραση.

Partner from an Athens law firm

Unparalleled level of service. Outstanding translation.

Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού Δημοτικής Αρχής

Οι υπηρεσίες σας ήταν εξαιρετικές όπως και το επίπεδο των υπαλλήλων, οι οποίοι πρόθυμα ικανοποίησαν τα αιτήματά μας, παρά τη δυσκολία που άθελά μας τους δημιουργήσαμε.

Head of a local government Tourism Department

Exceptional services; exceptional staff, who were willing to cater for our demands despite the difficulties we unwittingly created for them.

Τμηματάρχης Τραπεζικού Ιδρύματος

Ευχαριστούμε θερμά για την προσπάθειά σας να μας παραδώσετε τα κείμενα μέσα στα
πολύ στενά περιθώρια που σας δώσαμε.

Ανυπομονούμε να ξανασυνεργαστούμε!

Head of department at a bank

Wholehearted thanks for your endeavours to deliver the texts within the very tight deadlines we set for you.
Can't wait to work with you again!

Υπεύθυνος Μάρκετινγκ ελληνικού βιομηχανικού ομίλου

Σας ευχαριστώ πολύ για την αμεσότητα και την εξυπηρέτηση!!

Head of Marketing at a Greek industrial group

Thank you so much for your promptness and for the level of service!!

Υπεύθυνη επικοινωνίας διαφημιστικής εταιρίας

Η επικοινωνία και συνεργασία με τα άτομα σας στο μεταφραστικό τμήμα και το λογιστήριο είναι άριστες.

Head of communications at an advertising firm

Excellent interaction and collaboration with the people in your translation and accounting departments.

Νομικός σύμβουλος κορυφαίας ελληνικής βιομηχανίας

Σας ευχαριστώ για την έγκαιρη και άρτια παράδοση της μετάφρασης των εγγράφων που ανταποκρίνονται στην ποιότητα των πράγματι άψογων υπηρεσιών.

Με πραγματική χαρά θα συμπληρώσω  το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης διατυπώνοντας την ικανοποίησή μου, καθώς θεωρώ σημαντικό να επιβραβεύεται η προσπάθεια που καταβάλλετε για την επίτευξη υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Legal counsel for a top Greek industry

Thank you for delivering the translated documents in time ... they are a true reflection of the quality of the outstanding services you provide.
I'm very glad to fill out the evaluation questionnaire and express my satisfaction because I believe it's important to recognise the effort you put into the achieving a top class level of service.

Διευθυντής Τμήματος Ελληνικής εταιρίας Αμυντικής Βιομηχανίας

Σας ευχαριστούμε πολύ για την ταχύτατη εξυπηρέτηση και την όπως πάντα άψογη συνεργασία

Head of Department at a Greek defence industry company

Thank you so much for the rapid turnaround and excellent relationship, as ever.

Υπεύθυνη Νομικού Τμήματος μεγάλου Βιομηχανικού Ομίλου

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ΑΨΟΓΗ συνεργασία και κυρίως για την άμεση ανταπόκρισή σας κάθε φορά που επειγόμαστε μια μετάφραση.

Πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους σας!

Head of Legal Department at a large industrial group

Thank you so much for the EXCELLENT working relationship and your quick response rate every time we urgently need a translation.
Congratulations to you all!

Head of the marketing department at a large hotel group

Thank you so much!
Always quick and helpful.

Στέλεχος μεγάλης διαφημιστικής εταιρίας

Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την μέχρι τώρα συνεργασία μας. Είστε πάντα τυπικοί στις προθεσμίες σας και η επικοινωνία σας άρτια.

Executive at a major advertising firm

We are completely happy with our working relationship so far. You always stick to deadlines and interactions are great.

Στέλεχος Εταιρίας Εταιρικής Προώθησης και Προβολής

Ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική μετάφραση και τη γρήγορη ανταπόκρισή σας.

Executive at a public relations company

Wholehearted thanks for your outstanding translation and rapid response time.

Εταίρος μεγάλης δικηγορικής εταιρίας

Η μετάφραση ήταν άψογη.

Partner at a major law firm

Excellent translation.

Προϊστάμενος Τμήματος Προβολής μεγάλου ξενοδοχειακού Ομίλου

Ευχαριστώ πολύ!
Πάντα άμεσοι και εξυπηρετικοί.

Στέλεχος διεθνούς βιομηχανικού ομίλου

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σας, πραγματικά είναι πολύτιμη ειδικά τις στιγμές που προκύπτουν τόσο επείγοντα θέματα, όπως το σημερινό. Είναι πολύ σημαντικό για μας να ξέρουμε ότι μπορούμε να στηριχθούμε σε σας!

Executive from an international industrial group

Thanks so much for your help. Really appreciated! Especially when emergencies, like today's one, arise. It's really important for us to know that we can rely on you!

Στέλεχος εταιρίας παροχής λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών

θέλω να σας ευχαριστήσω για την εξυπηρέτηση. Επίσης θέλω να σας εκφράσω τα συγχαρητήρια μου, για το επίπεδο των υπηρεσιών και το άψογο service.

Είστε παράδειγμα προς μίμηση, μπράβο σας!

Executive from an accounting and tax firm

I want to thank you for your help. I'd also like to convey my congratulations: excellent work, outstanding service!
An example to be copied! Bravo!

Project Manager for European translation agency

Thank you so much for your great support with the recent job. It was not an easy task but we got there in the end, and delivered to the client on time to meet their deadline, which is great. Your excellent help is much appreciated.

Στέλεχος διεθνούς δικηγορικής εταιρίας

Η μεταφραστική σας εργασία σας είναι εξαιρετική.
Συγχαρητήρια και θερμές ευχαριστίες.

Υπεύθυνη επικοινωνίας πολυεθνικής αλυσίδας λιανικής πώλησης τροφίμων & ποτών

Ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία. Οι μεταφράσεις είναι εμπρόθεσμες και επαγγελματικές. Ευχαριστούμε πολύ!

Διαχειριστής ιστοτόπου διεθνούς εταιρίας

Τα συγχαρητήριά μου και τις ευχές μου σε όλη την ομάδα της Lexicon που μας έχει κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη και ποιοτική!

Manager, European translation company

Just to say thanks again for arranging this over the weekend. The client were very grateful. They also sent this: "I want to reiterate our thanks to you and your team for working so well and hard again for us. We really appreciate everything and it's great to hear back from our Greek client that he had absolutely no comments on the translation; you do a super job."

Υπεύθυνη Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου ελληνικού ομίλου

Σας υπερευχαριστώ που στείλατε [τη μετάφραση] τόσο νωρίς!

UK Translation Agency Director

Τhe translators did an excellent job. The formatting and consistency looked good. Please thank them.

Τμηματάρχης μεγάλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την ποιότητα της μετάφρασης που μας παρέδωσε η Lexicon. Η συνεργασία ήταν άψογη.

Στέλεχος ιατρικής εταιρίας εξωτερικού

Thank you for all the excellent work you and your team did on the translation!
Everything checks out great.

Project Manager, Medical Electronics Company

Thank you for all the excellent work you and your team did on the translation!
Everything checks out great.

Υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας μεγάλης εταιρίας τροφίμων

Ευχαριστώ πολύ για την άμεση και έγκαιρη μετάφραση του κειμένου που σας έστειλα σε όλες τις γλώσσες. Η ανταπόκριση στο χρόνο που σας ζήτησα ήταν υποδειγματική.

Διευθυντής πολυεθνικού ομίλου

Όπως σας ανέφερα και τηλεφωνικά, η σύσταση του [πελάτη σας] ήταν καθοριστική στην επιλογή μας, και βεβαίως θα έχουμε πλέον την απευθείας επικοινωνία σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη περαιτέρω μεταφράσεων στο μέλλον.

Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση και την άψογη συνεργασία.

Στέλεχος μεγάλης φαρμακευτικής εταιρίας

Σας ευχαριστώ θερμά για την ταχύτητα και την αξιοπιστία σας!

Νομικό Τμήμα Βιομηχανικού Ομίλου

Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκατε την περίπτωση αυτή και διάθεσή σας για εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης. Επιβεβαιώνει την εκτίμησή μου για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητα της εταιρείας σας - χαρακτηριστικά απαραίτητα αλλά δυστυχώς σπάνια στην παροχή υπηρεσιών στην χώρα μας.

Translation Coordinator, International Organisation

If anyone contacts us asking for Greek resources, we would have no hesitation in recommending your company.

International Company executive

Thank you for your translations.  We found Lexicon a pleasure to deal with.  Professional, you understood the brief quickly and were able to help out.  Communication with our company was excellent.  I will recommend you to others. If we need more work done I will contact you again.

Manager, International Insurance Agency

We were very impressed with the presentation. If we need to translate anything into Greek again we shall definitely contact you.

Project Manager, European Translation company

Please find enclosed a FB from the client, the translation has been judged excellent

Associate, Law Firm, UK

Many thanks for the translation - I am impressed by the speed and accuracy!

Στέλεχος δικηγορικής εταιρίας

Σας ευχαριστώ για την ταχεία και όπως πάντοτε εξαιρετική ανταπόκριση.

Στέλεχος μεγάλης εξαγωγικής εταιρίας

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις μεταφράσεις. Όπως κάθε φορά, διακριθήκατε για την συνέπεια, την ακρίβεια και την ποιότητα της δουλειάς σας.

Στέλεχος Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική μετάφραση!

Γραφείο προέδρου πολυεθνικής εταιρίας

Κατόπιν της πρόσφατης συνεργασίας μας θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο Πρόεδρος της εταιρίας μας έμεινε πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, όπως και εγώ προσωπικά. Η εντύπωση που αποκομίσαμε από τον επαγγελματισμό των στελεχών σας και την αρτιότητα των υπηρεσιών σας ήταν η βέλτιστη.

Σας ευχαριστούμε πολύ και πιστεύουμε ότι, εφόσον χρειαστεί, θα έχουμε τη χαρά να ξανασυνεργαστούμε.

Στέλεχος πολυεθνικής εταιρίας

Έχω αναφέρει και στο παρελθόν ότι είσαστε όλοι πολύ συνεργάσιμοι και ότι, παραδίδοντας πάντοτε τις μεταφράσεις στο ζητούμενο χρόνο, μάς βοηθάτε να ανταποκριθούμε στους γρήγορους ρυθμούς που βιώνουμε καθημερινά στην επαγγελματική μας δραστηριότητα.

Translation Center for the Bodies of the European Union

We are very satisfied with your excellent collaboration and hope it will last for long.

Στέλεχος πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρίας

Διατηρούμε άριστες εντυπώσεις από τη συνεργασία μαζί σας, τόσο από την ποιότητα της μετάφρασης όσο και από τον επαγγελματισμό που διέπει όλη τη συμπεριφορά των εργαζομένων στη Lexicon. Γι' αυτό έχουμε την πεποίθηση ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί ομαλά και στο μέλλον.

Στέλεχος κορυφαίας ευρωπαϊκής εταιρίας τεχνολογίας

Σας ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία και ποιότητα. Είναι μεγάλη ανακούφιση να μπορείς να βασίζεσαι στους συνεργάτες σου.

Σπύρος Ψαρούδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Περιβαλλοντικής Οργάνωσης "Καλλιστώ"

Θέμα: Χορηγία της Lexicon στην περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» Σας ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική χορηγία χιλίων ευρώ προς την ΚΑΛΛΙΣΤΩ.

Όπως ήδη γνωρίζετε, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ είναι μία μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με αντικείμενο την άγρια ζωή και τη φύση, η οποία δημιουργήθηκε το 2004 στη Βόρεια Ελλάδα, από επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Κύριοι στόχοι της οργάνωσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος ως δημόσιου - συλλογικού αγαθού και η άσκηση ελέγχου στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Η δωρεά σας θα εξυπηρετήσει τους παραπάνω στόχους, καθώς και την απαραίτητη προβολή των σχετικών δράσεων της οργάνωσης. Το υψηλό αίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας σας μας προσφέρει ανεκτίμητη στήριξη και έμπνευση για τη συνέχιση του έργου μας.

Σύμβουλος εταιρίας πληροφορικής & εφαρμογών διαδικτύου

Από τη δική μου την πλευρά ...θα ήθελα να σας πω ότι μου άρεσε πολύ η όλη παρουσίαση σας, το έντυπο σας, οι πληροφορίες που μου δώσατε, η ταχύτητα εξυπηρέτησης και ο επαγγελματισμός που αποπνέει το σύνολο της επικοινωνίας σας...

Director, Environmental non-governmental organization (NGO)

Many thanks for your very quick service. We have really appreciated your prompt responses to any queries.

Στέλεχος εταιρίας δικηγόρων

Πολλές ευχαριστίες και πάλι για την άμεση ανταπόκριση και άψογη εκ μέρους σας συνεργασία.

Buying Manager, International manufacturer of food products

"The work your team did was excellent in all aspects. Well done! Usually I proof read translations, but, this time, after some scanning of the text I realised that I did not need to do that. It is also important for me that you kept all the original formats. Also, I do not take it for granted that it was delivered exactly on time. Being the "customer service person" that I am, I highly appreciate all these aspects of your service."

Υπεύθυνη Κατεύθυνσης Μετάφρασης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

"Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης στην εταιρεία Lexicon AE θα ήθελα να σας εκφράσω την ικανοποίηση μου για την έως τώρα θετική συνεργασία μας και να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που παρείχατε στους φοιτητές μας."

Translation project manager, European agency

"Our English translator expressly asked me to congratulate Lexicon SA on the excellent quality of the English translation which you did for us last week. Please pass our thanks to all concerned."